Publisert: 2006

Moderne bygning med spennende miljøløsninger

CIENS-bygningen preges av gjennomtenkte, spennende miljøløsninger. Effektiv utnyttelse av geovarme, forvarming av varmtvannet med solenergi, solpaneler for el-produksjon, håndtering av avrenning fra tak og tette flater er bare noen av løsningene som er tatt i bruk.

Panelet på CIENS-dagen 2007
Panelet på CIENS-dagen 2007

CIENS-bygningen er en del av Forskningsparken lokalisert i gangavstand fra Universitetet i Oslo på Blindern. Bygningen vender mot Gaustadalléen og Gaustadjordene på den ene siden og mot T-banen, med stasjonene Blindern og Forskningsparken, på den andre. CIENS er lett tilgjengelig med kort vei til T-bane, trikk og buss. Det er også lagt godt til rette for ansatte og gjester som sykler.

CIENS er knyttet sammen med Forskningsparken med sentralfunksjoner i en gjennomgående glasshall som vender mot hovedinngangen i nord og et parkmessig opparbeidet landskapsrom på Gaustadhaugen i sør. CIENS-bygningen er moderne utformet for arealeffektive og fleksible løsninger med sikte på å gi faglige synergieffekter, og er tegnet av arkitekt Niels Torp AS MNAL. Det er lagt spesiell vekt på miljøvennlig drift av bygningene med minimal forurensning og utslipp, effektiv materialbruk, lite avfall og høy gjenvinningsgrad.

Miljøløsninger

Det er lagt vekt på å finne fram til gode miljøløsninger for CIENS-bygningen, og det fremstår i dag 6 år etter åpningen som moderne, spennende og nyskapende. Blant miljøløsningene for er effektiv utnyttelse av geovarme, forvarming av varmtvannet med solenergi, solpaneler for el-produksjon, håndtering av avrenning fra tette flater, bruk av miljøriktige materialer og bruk av miljøplan/indikatorer under byggeperioden.  

Det er videre bygget et åpent varmepumpe­system som vil dekke store deler av oppvarmings- og kjølebehovet, både for CIENS og den eksisterende Forskningsparken. Anlegget gir en besparelse på inntil 0,8 mill. kroner per år, og blir brukt til FoU og til demonstrasjon av nye energikonsepter. 

I tillegg arbeides det med gode miljøløsninger utendørs, blant annet med åpning av Gaustadbekken og etablering av tur- og gangstier som knyttes til eksisterende anlegg.

Se også: