Publisert: 25.01.2019

CIENS er partner i miljøhovedstadsåret 2019

Oslo er Europeisk Miljøhovedstad 2019. CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn er offisiell samarbeidspartner av Miljøhovedstaden.

ciens-oslomijohovedstad-logo.jpg
📷 Krister Sørbø / CICERO

Oslo vant konkurransen om å bli europeisk miljøhovedstad mot 13 andre europeisk byer.

Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. CIENS bidrar med kunnskap og innovative løsninger for det grønne skiftet i bærekraftige byer og var tidlig ute med å knytte partnerskap til miljøhovedstaden.

Stadig flere av oss bor i byer og bidrar til – og rammes av – byenes miljøbelastninger. Rask urbanisering innebærer betydelige utfordringer med opphopning av problemer, så vel miljømessig som sosialt. Samtidig gir urbane konsentrasjoner storskalafordeler og god ressursutnyttelse som sparer energi og areal og gir de beste mulighetene for miljøvennlig transport. Når stadig flere av oss vil bo urbant, gir det urbane mangfoldet nye muligheter og innovative løsninger – både når det gjelder miljø og klima, velferd og økonomi.

Forskningen i CIENS Urban <http://ciens.no/ciens-urban/>  er basert på transfaglig samarbeid med felles kunnskapsutvikling og løpende erfaringsutveksling mellom forskere og samfunnsaktører innen politikk og forvaltning, lokalsamfunn, nærings- og organisasjonsliv. Målet er at forskningen skal bidra til løsninger som gjør byene våre grønne og smarte, attraktive og inkluderende.

Som del av miljøhovedstadsåret vil vi blant annet arrangere en rekke debattmøter gjennom 2019. Det første miljødebatten er Er fortetting et effektivt klima og miljøtiltak? - 26. mars 2019.

 Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon om disse.

Universitetet i Oslo har egne arrangementer under Oslo – europeisk miljøhovedstad. For mer informasjon om disse se her.