Publisert: 11.12.2014

Nyheter 2012

Kunnskapsbasert forvaltning – fri forskning eller konsulentoppdrag?

CIENS tildelt en nasjonal oppgave

Miljøprøvebanken åpnet i CIENS

Twitter som arbeidsverktøy - Spre resultater, bygg nettverk, få ny kunnskap

Planlegging for et attraktivt bymiljø

Attraktive og klimavennlige mellomstore byer

Rasmus Hansson er daglig leder på CIENS Toppsenter

Toppsenteret - ja det blir en realitet