Publisert: 11.12.2014

Nyheter 2011

CIENS-dagen i lyd og bilder

Millioner til samfunnsforskning

Hvor går veien videre?

Presentasjoner fra TEMPO-konferansen 31. januar - 1. februar 2011

Klimaendringsvitenskapens utfordringer

Kompliserte klimaeffekter fra fly

Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Livlig aktivitet i CIENS-teltet på Forskningstorget