Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig? Byutvikling engasjerer. Over hundre interesserte møtte til CIENS frokostseminaret om hvordan man kan få til kompakt byutvikling på en god miljøvennlig måte i midten av april. Les mer →
Takk for innsatsen! I løpet av de siste 12 månedene har vi installert 51 luftkvalitetssensorer i Oslo-barnehager, 32 frivillige har testet bærbare sensorer (LEOs), og 195 interesserte har installert CityAir-appen og delt mer enn 300 observasjoner. I tillegg har vi fått over 300 svar på den nettbaserte undersøkelsen vår, og rundt 150 har engasjert seg på Facebook. Les mer →
Naturen i Oslo er verdt milliarder Norske forskere har satt en prislapp på urban natur, for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss. Les mer →
CIENS bykonferanse 2016: Smarte og grønne byer – for hvem? En smart og grønn by kan defineres som et utviklet urbant område som skaper bærekraftig økonomisk utvikling og høy livskvalitet ved å utmerke seg innen flere viktige områder: bærekraftig utvikling, mobilitet, miljø, mennesker, levestandard og styresett. Men hvem bor i en slik struktur? Og hvordan? Les mer →
CIENS Urban CIENS Urban skal bidra med kunnskap og innovative løsninger for det grønne skiftet i bærekraftige byer. Les mer →

Om vannforvaltningen skal klimatilpasses – hva bør på plass?

18.05.2016

CIENS bykonferanse 2016:

02.05.2016
Flere nyheter